shape
shape


AMM

(Advanced Management Module)- moduł wykorzystywany w serwerach IBM BladeCenter, który jest używany do zarządzania i konfiguracji wszystkich zainstalowanych w serwerze komponentów.