shape
shape


asynchronous replication

W replikacji, proces kopiowania danych, który polega na ich niezwłocznym zatwierdzeniu i przekazaniu do kolejki, w której czekają na synchronizację.