shape
shape


clone

Kopia woluminu na serwerze w określonym momencie czasowym. Zawartość kopii może być dostosowywana, podczas gdy zawartość oryginalnego woluminu jest zachowana.