shape
shape


DB2

relacyjny serwer danych stworzony przez firmę IBM. 

DB2 jest oferowany w czterech edycjach:
– Express,
– Workgroup,
– Enterprise,
– Express-C (bezpłatny)

Każda z edycji DB2 jest stworzona przy użyciu tego samego kodu i różnice między nimi wynikają z ograniczeń wykupionych licencji. wszystkie wersje posiadają te same narzędzia administracyjne. Bezpłatna edycja Express-C może być wykorzystywana również w celach komercyjnych bez ograniczenia wielkości bazy danych.

Istnieją trzy główne produkty z rodziny DB2:
– DB2 for LUW (Linux/Unix/Windows), 
– DB2 for z/OS (mainframe), 
– DB2 for iSeries (formely OS/400).