shape
shape


nod, node

miejsce w sieci komputerowej, które odbiera i wysyła dane. Z technicznego punktu widzenia stanowi urządzenie sieciowe, zawierające wiele połączeń telekomunikacyjnych i które kieruje przesyłaniem informacji poprzez łącza.