shape
shape


RAID 3

rozwiązanie pozwalające składować dane na wielu dyskach, gdzie ostatni z nich służy przechowywaniu sum kontrolnych, niezbędnych do odzyskania danych w przypadku awarii jednego z dysków.