shape
shape


RAID 5

RAID 5 jest podobnym rozwiązaniem do RAID poziomu 4 z tym, że bity parzystości są zapisywane w sposób rozproszony w całej strukturze macierzy. Zmniejsza to koszty i ulepsza bezpieczeństwo macierzy, ponieważ w przypadku uszkodzenia jednego z dysków dane odzyskiwane są przy wykorzystaniu zapisów korekcyjnych przechowywanych na różnych dyskach, a nie na jednym (jak w przypadku RAID 4). Ewentualne spadki szybkości zapisu wywołane przez konieczność kalkulowania sum kontrolnych mogą zostać wyeliminowane przez sprzętowy kontroler RAID 5.