shape
shape


SCO UNIX – QNX (Santa Cruz Operation)

system operacyjny oparty o UNIX stworzony przez Santa Cruz Operation. Jego poprzednikiem był SCO Xenix. Od 1995 roku wydawany jako SCO OpenServer.