shape
shape


cache

pamięć podręczna. Jest technologią, która pozwala na gromadzenie części danych przechowywanych w pamięci o gorszych parametrach (np. RAM) w pamięci o wyższej przepustowości. Dzięki temu użytkownik uzyskuje większą wydajność i szybszy dostęp do informacji. Pamięć cache jest powszechnie używana w procesorach (posiadają nawet 3 poziomy tego rodzaju pamięci), w przeglądarkach internetowych, lub w pamięciach RAM (buforowanie danych dyskowych).