shape
shape


CIFS

Common Internet File System (CIFS) to standardowy sposób udostępniania plików w korporacyjnych sieciach intranet i Internecie. CIFS jest natywnym protokołem udostępniania plików w systemie Windows 2000. CIFS definiuje serię poleceń używanych do przekazywania informacji między komputerami w sieci. CIFS mogą być przesyłane przez sieć do odległych urządzeń.