shape
shape


CIMOM

CIM Object Manager zarządza obiektami CIM na systemie WBEM. Obiekt CIM jest reprezentacją, lub modelem zarządzanego zasobu, takich elementów jak drukarka, dysk, lub CPU. Obiekty CIM są przechowywane wewnętrznie jako klasy Javy.