shape
shape


Firebird

jeden z trzech najbardziej popularnych systemów zarządzania bazami danych. Firebird współpracuje ze standardami ANSI SQL-92, MySQL i PostrageSQL.