shape
shape


VTL (Virtual Tape Library)

technologia wirtualizacji zasobów danych używana zwykle do backup’u i przywracania.